Pomiary rezystencji izolacji

Jakość rezystencji izolacji systemu elektrycznego pogarsza się z czasem. Niejednokrotnie mają na to wpływ warunki otoczenia, takie jak temperatura, wilgotność i cząsteczki pyłu. Uwzględniając dodatkowo naprężenia elektryczne i mechaniczne, należy pamiętać o pomiarach elektrycznych okresowych w Poznaniu. Pomogą zweryfikować stan izolacji elektrycznej i uniknąć porażenia prądem.

Na czym polega test rezystencji izolacji?

To test, w którym do pomiaru rezystencji izolacji w omach stosuje się określony rodzaj i poziom napięcia (500 V prądu stałego dla instalacji niskiego napięcia, tj. 230 V). Zmierzony opór wskazuje stan izolacji między dwiema częściami przewodzącymi. Nieskończony opór byłby idealny, ale żaden izolator taki nie jest, dlatego im wyższym odczyt, tym lepiej. Warto o tym pamiętać, wykonując pomiary elektryczne okresowe Poznań. Może je wykonać profesjonalny elektryk, który posiada odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.

Niezbędne pomiary elektryczne okresowe w Poznaniu

RCD to urządzenie różnicowoprądowe, czyli elektryczne urządzenie ochronne. Odłącza obwód w przypadku awarii. Działa na zasadzie ciągłego monitorowania równowagi prądów między przewodem liniowym a neutralnym.

Warto również wspomnieć o teście kolejności faz. Pozwala wykryć sekwencję zasilania w trójfazowych obwodach elektrycznych. To nieodłączny element pomiarów elektrycznych okresowych w Poznaniu. Kierunek obrotów trójfazowych silników elektrycznych można zmienić, odwracając kolejność faz zasilania. Prawidłowe działanie przyrządów pomiarowych, takich jak 3-fazowy licznik energii i automatyczne sterowanie urządzeniami również zależy od tej kolejności.

Be the first to comment on "Pomiary rezystencji izolacji"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*