styczeń 2024

Leasing finansowy podstawowe informacje

Leasing finansowy: podstawowe informacje

Leasing finansowy co to? To popularna metoda finansowania zakupu różnego rodzaju majątku, szczególnie w kontekście przedsiębiorstw. W ramach leasingu finansowego, leasingodawca (zwykle instytucja finansowa) kupuje przedmiot i udostępnia go leasingobiorcy (klientowi) na określony czas. Warto…