marzec 2019

Pochodzenia i rodzaje elektrokorundu

Elektrokorund zwykły wytwarza się z boksytu przy udziale koksu oraz żelaza. Proces ten zastosował po raz pierwszy Aldus C. Higgins w piecach łukowych w 1904 roku. Do dziś, w zależności od rodzaju produkcji i stosowanych…