Leasing finansowy: podstawowe informacje

Leasing finansowy podstawowe informacje
Leasing finansowy podstawowe informacje

Leasing finansowy co to? To popularna metoda finansowania zakupu różnego rodzaju majątku, szczególnie w kontekście przedsiębiorstw. W ramach leasingu finansowego, leasingodawca (zwykle instytucja finansowa) kupuje przedmiot i udostępnia go leasingobiorcy (klientowi) na określony czas. Warto zaznaczyć, że w przypadku leasingu finansowego, prawo własności przedmiotu pozostaje po stronie leasingodawcy do czasu wykupienia przedmiotu przez leasingobiorcę lub zakończenia umowy.

Jak działa leasing finansowy?

Leasing finansowy (co to?) charakteryzuje się tym, że całkowity koszt przedmiotu leasingu, wraz z odsetkami, jest rozłożony na regularne płatności dokonywane przez leasingobiorcę. Płatności te są zwykle ustalane na początku umowy i pozostają stałe przez jej trwanie. Po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu za kwotę residualną, która jest często symboliczna. Leasing finansowy jest często wykorzystywany do finansowania zakupu pojazdów, maszyn, urządzeń czy nieruchomości.

Korzyści i wady leasingu finansowego

Wśród korzyści leasingu finansowego można wymienić elastyczność w zakresie doboru przedmiotu leasingu oraz możliwość finansowania pełnej wartości przedmiotu. Ponadto, leasing finansowy (co to?) może oferować korzyści podatkowe, ponieważ płatności leasingowe mogą być zaliczane w koszty uzyskania przychodu. Z drugiej strony, leasing finansowy może wiązać się z wyższymi kosztami całkowitymi w porównaniu do zakupu przedmiotu za gotówkę czy kredytu. Ponadto, leasing finansowy zobowiązuje do regularnych płatności przez cały okres trwania umowy, co może być obciążeniem dla finansów firmy.

Leasing finansowy a inne formy finansowania

Leasing finansowy (co to?) różni się od innych form finansowania, takich jak kredyt czy leasing operacyjny. Główna różnica polega na tym, że w leasingu finansowym, leasingobiorca zazwyczaj staje się właścicielem przedmiotu leasingu na końcu umowy. W przeciwieństwie do tego, w leasingu operacyjnym, przedmiot leasingu zwracany jest leasingodawcy po zakończeniu umowy. Leasing finansowy jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które planują długoterminowe użytkowanie przedmiotu i chcą ostatecznie przejąć jego własność.