Konserwacja wózków widłowych — co powinniśmy wiedzieć o osobie dokonującej przeglądu?

Serwis elektrycznych wózków widłowych jest nieodzownym elementem ich użytkowania. O tym fakcie powinien wiedzieć każdy, kto posiada wspomnianą wyżej maszynę. Za rzetelnie wykonaną konserwację wózków widłowych odpowiada serwisant, zwany inaczej konserwatorem. Co powinniśmy o nim wiedzieć, aby mieć pewność, że należycie wykonuje powierzone mu zadania? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule.

Operator wózków widłowych nie może dokonywać napraw! Serwisem elektrycznych wózków widłowych musi zająć się profesjonalista!

Jeśli myślałeś, że pracownik, który obsługuje powierzony mu wózek, będzie w stanie naprawić każdą usterkę, to jesteś w błędzie. Musisz mieć na uwadze, że kierowca maszyny może dokonać drobnych prac, które polegają na wymianie butli gazowej (jeśli wózek działa w ten sposób) lub sprawdzeniu poziomu oleju. Jeśli w swojej firmie posiadasz elektryczne wózki widłowe, musisz mieć na uwadze, że ich serwis powinieneś zlecić profesjonalnej firmie, która zatrudnia wykwalifikowanych konserwatorów, którzy znają się na konstrukcji maszyny i potrafią dokonać poważniejszych napraw.

Jakie wymagania powinien spełniać konserwator, aby klient mógł mu zaufać? Otóż kandydat, który chce zostać konserwatorem, powinien przede wszystkim być pełnoletni i posiadać minimum wykształcenie zawodowe. Dodatkowo powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, które pokaże, iż jego stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy jako konserwator. Zanim dana osoba zostanie konserwatorem, musi jeszcze przejść szkolenie i zdać państwowy egzamin, który potwierdzi nabyte umiejętności.

Gdzie zdobyć uprawnienia?

Wózki widłowe, bez względu na to, czy są to maszyny elektryczne, czy zasilane gazem, ze względu na charakter transportu (urządzenia transportu bliskiego), podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Należy mieć na uwadze, że tylko ta instytucja może wydawać uprawnienia, które pozwalają danemu konserwatorowi pracować w zawodzie, tzn. dokonywać kontroli i konserwacji wspomnianych wyżej maszyn.

Jakiego rodzaju uprawnienia może otrzymać konserwator? Jednym z nich jest IWJK, czyli uprawnienia pozwalające na konserwację wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Mając je, można również dokonywać serwisów wózków wyspecjalizowanych. Kolejnym rodzajem uprawnień jest IIWJK, czyli dokument dający możliwość wykonywania prac konserwatorskich jedynie na pierwszym typie wózków wspomnianych wyżej. Ten dokument nie uprawnia do konserwacji wózków wyspecjalizowanych, w tym paletowych wózków elektrycznych.

Należy dodać, że zarówno pierwsze, jak i drugie uprawnienie wydawane jest bezterminowo.

Be the first to comment on "Konserwacja wózków widłowych — co powinniśmy wiedzieć o osobie dokonującej przeglądu?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*